پمپ های خاص

پمپ های خاص

پمپ های مورد نیاز صنایع کشور اعم از حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و یا صنایع غذایی و صنایع جنبی مانند کارخانجات سیمان، اسیدسازی و غیره که بطور عام در بازار نبوده و یا تحت لیسانس شرکت های خاص خارجی ارائه می گردند را با نام پمپ های خاص می شناسند، که این پمپ ها در شرکت الکتروپمپ آب افشان بومی سازی گردیده و تماما توسط متخصصین داخلی یا بصورت مهندسی معکوس و یا بطور اختصاصی طراحی و تولید گردیده که نمونه های آن موجود و قابل ارائه می باشند. از آن جمله می توان به پمپ های خاص کارخانجات قند (پمپ های اشپایزر)، کارخانجات سیمان (پمپ های مووی) و همچنین پمپ های خاص نیروی دریایی که با توجه به تحریم ها تماما در شرکت الکتروپمپ آب افشان تولید و موجب سرافرازی کشور گردیده، اشاره کرد.