کارواش

با توجه به اینکه در مواقع شستشوی اتومبیل ،محوطه وکلیه مواردی که نیازبه شستشورادارند بدون استفاده از کارواش آب زیادی هدر رفته و وقت و انرژی زیادی صرف می شود، فشار آب در پمپ کارواش کمک می کند تا شستشوی سریع و راحتی داشته باشید و از مصرف زیاد آب(حدود80 درصد) جلوگیری کنید. همچنین، با استفاده از کارواش، شستشوی تمیز و راحت در زمان خیلی کمتر خواهید داشت .
طریقه عملکرد پمپهای پیستونی که بیشتر درصنعت شست وشو(درکشورما بانام پمپ کارواش مرسوم میباشد) استفاده میگردد به گونه ایست که آب واردسیلندرشده ودرآنجا براثرفشارپیستونها
آب خروجی ازنازل بافشارزیادی خارج می شود

212

موارد استفاده کارواش :

شستشوی اتومبیل و کلیه تاسیسات ساختمانی
شستشوی نمای شیشه ای ، سنگی ، سیمانی ، آجری و غیره  با کیفیت و سرعت بالا
شستشوی کلیه ماشین آلات صنعتی و ساختمانی
شستشوی ایرانیت ، پشت بام ، کف پارکینگ ، پیاده رو و کلیه سطوحی که دچار جرم گرفتگی می باشند.
جرم گیریاستخرها بدون آسیب رساندن به بند کشی
چربی برداری و شستشوی سطل زباله و محیط